Parimet e Sigurisë dhe Shëndetit

Parimet e Sigurisë dhe Shëndetit janë Udhëzime Themelore

Albsteel Papmetal Albania Metal
Parimet e Sigurisë dhe Shëndetit

Albsteel i jep një prioritet të fortë ruajtjes së standardeve të larta për kushtet e shëndetit
dhe sigurisë në vendin e punës.


Kompania Albsteel i jep një prioritet të fortë ruajtjes së standardeve të larta për kushtet e shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës. Punonjësit e kuptojnë se çdo masë paraprake sigurie dhe kontrolli është për të siguruar që të gjithë të punojnë në një mjedis të sigurt nga ndërtesat, pajisjet dhe protokollet.
Më poshtë janë veprimet e ndërmarra nga Kompania për të krijuar një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm:
• Tekniku i Sigurisë dhe Mjeku i Punës të cilët punojnë si masë paraprake por edhe janë të gatshëm të ndërhyjnë në rast nevoje në ambiente.
• Punëtorët nga të gjithë sektorët trajnohen rregullisht për të ofruar ndihmën e parë.
• Në të gjitha objektet është instaluar një sistem i plotë dhe modern i sigurisë nga zjarri, ndërsa ka pajisje të kompletuara me mjetet e duhura të mbrojtjes.
• Të gjitha vendet e punës janë projektuar dhe funksionojnë në përputhje me legjislacionin ekzistues dhe rregulloret përkatëse.
• Ka trajnime të vazhdueshme të stafit për çështjet e shëndetit dhe sigurisë.
• Në intervale të rregullta kryhen kontrolle të plota dhe inspektime sistematike për zbatimin dhe efektivitetin e sistemeve të sigurisë.
Respekti dhe siguria për njerëzit është thelbësore për kompaninë. Prandaj minimizimi i mundësisë së aksidenteve dhe ofrimi i vendeve të punës që respektojnë shëndetin, integritetin dhe personalitetin e punonjësve janë një vlerë e panegociueshme për të gjithë.

Ndërtojmë Metale Cilësore

Kur punoni me ne, ju fitoni akses në një pasuri njohurish, ekspertizës dhe një përkushtim ndaj inovacionit që do të lartësojë projektet tuaja