Përgjegjësitë Sociale

Detyra Sociale e Albsteel

Albsteel Papmetal Albania Metal
Sistemi Fotovoltaik

Zbatimi i një sistemi fotovoltaik si pjesë e përgjegjësive sociale të një kompanie përputhet me përpjekjet për të reduktuar emetimet e karbonit dhe për të luftuar ndryshimet klimatike.


Përdorimi i burimeve të rinovueshme të energjisë, si energjia elektrike diellore, i lejon biznesit të kontribuojë në një mjedis më të pastër dhe të tregojë përkushtimin e tij ndaj qëndrueshmërisë. Për më tepër, mbështetja e projekteve të energjisë së rinovueshme mund të inkurajojë kompanitë e tjera që të ndjekin shembullin, duke promovuar një kulturë më të përhapur të përgjegjësisë sociale dhe kujdesit për mjedisin. Albsteel mund të jetë në gjendje të zvogëlojë varësinë e saj nga burimet tradicionale të energjisë duke përdorur energjinë diellore, duke përmirësuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë e energjisë. Stabiliteti afatgjatë i kompanisë është bërë i mundur nga kjo rritje e burimit të energjisë. Inkorporimi i një sistemi fotovoltaik nga Albsteel në portofolin e saj të përgjegjësisë sociale tregon përkushtimin e kompanisë për qytetarinë e korporatave dhe kujdesin ndaj mjedisit, si dhe investimin e saj strategjik për një të ardhme më të pastër dhe më të gjelbër.

Vend Pune Eco-Friendly

Albsteel ka një detyrim social për të ofruar një vend pune eco-friendly me mjedisin që pasqyron përkushtimin e tij ndaj stabilitetit dhe përkujdesjes.

Albsteel bën një sërë përpjekjesh për të reduktuar ndikimin e saj mjedisor në vendin e punës. Kjo përfshin kursimin e energjisë duke instaluar ndriçim, pajisje, sisteme ngrohjeje dhe ftohjeje me efikasitet energjie. Albsteel ka prioritet furnizimin, duke marrë materiale nga furnitorë miqësorë. Për më tepër, Albsteel fokusohet në teknologjinë dhe infrastrukturën eco-friendly me mjedisin për të minimizuar ndikimin e saj mjedisor. Për shembull, kompania mund të investojë në burime të rinovueshme të energjisë si panelet diellore për të fuqizuar proceset e punës, ose mund të vendosë masa për kursimin e ujit për të kursyer burimet natyrore.Albsteel tregon lidership në praktikat e qëndrueshme të biznesit duke i dhënë përparësi një mjedisi pune eco-friendly, përveç përmbushjes së përgjegjësisë sociale për të mbrojtur mjedisin dhe për të zvogëluar gjurmën e tij ekologjike.

Ndërtojmë Metale Cilësore

Kur punoni me ne, ju fitoni akses në një pasuri njohurish, ekspertizës dhe një përkushtim ndaj inovacionit që do të lartësojë projektet tuaja.